Contact Us
Address: No.9 Fan Jia Ya Industrial Park, (Ba Yu town), Baoji, Shaanxi, China
Tel: 86-917-6735567
Fax: 86-917-6735567
WebSite: www.bjscjs.cn
E_mail: bjscjs@126.com
copyright©Baoji Shengchao Non-ferrous Metal Materials Co.,Ltd 2006-2018
Tel:86-917-6735567 / 86-917-6735797     Fax:86-917-6735577
Address:No.9 Fan Jia Ya Industrial Park, (Ba Yu town), Baoji, Shaanxi, China    Technical support:shaanxihuicai